Νέα

Δελτία Τύπου

05 Ιουνίου 2018: Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “OPTIMUS ENERGY Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

04 Μαΐου 2018: Ανακοίνωση της OPTIMUS ENERGY στο Energypress