Βάση Δεδομένων

Ο πυρήνας των εργασιών μας έγκειται στην ανάπτυξη μιας μεγάλης κλίμακας και δυναμικής βάσης δεδομένων, ικανής να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται μεγάλη ποικιλία στατικών δεδομένων και δεδομένων πραγματικού χρόνου, τα οποία προέρχονται από παραγωγούς ΑΠΕ, την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας κ.τ.λ.

Η διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από τους μηχανικούς μας και ενημερώνεται συνεχώς με δεδομένα που προέρχονται από τις πραγματικές διαδικασίες της αγοράς καθώς και τα εσωτερικά μοντέλα μας. Οι αναλυτές μας είναι στη συνέχεια σε θέση να παράγουν τις καλύτερες στρατηγικές συμμετοχής στην αγορά για το παραγωγικό δυναμικό σας.