Προϊόντα & Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εμπορίας

Αντιπροσωπεύουμε τη νέα γενιά στη διαχείριση ενεργειακών πόρων. Η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, η έξυπνη ενοποίηση συστημάτων πληροφορικής και η εμπορία ενέργειας όλο το 24ωρο επιτρέπουν στους πελάτες μας να βελτιστοποιούν το δίπολο ανταμοιβής-ρίσκου σε ένα περίπλοκο και δυναμικό περιβάλλον αγοράς.

διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα

Προσφέρουμε πρόσβαση σε ένα εύρος συμβάσεων φυσικής ή και οικονομικής εκπλήρωσης, βάσει σταθερών ή μεταβλητών τιμών οι οποίες παρακολουθούν την τιμή της αγοράς, για μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες περιόδους εκπλήρωσης. Όποιο και αν είναι το μέγεθος και η τεχνολογία της μονάδας σας, η Optimus Energy έχει μία επιλογή που θα σας ταιριάζει.   διαβάστε περισσότερα