Προϊόντα

Προσφέρουμε πρόσβαση σε ένα εύρος συμβάσεων φυσικής ή και οικονομικής εκπλήρωσης, βάσει σταθερών ή μεταβλητών τιμών οι οποίες παρακολουθούν την τιμή της αγοράς, για μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες περιόδους εκπλήρωσης. Όποιο και αν είναι το μέγεθος και η τεχνολογία της μονάδας σας, η Optimus Energy έχει μία επιλογή που θα σας ταιριάζει. Ενδεικτικά:

  • Συμβάσεις αγοράς ενέργειας σταθερής τιμής, οι οποίες προσφέρουν μια σταθερή ανταγωνιστική τιμή για την παραγωγή σας, για βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες περιόδους παραγωγής (1-5 έτη).
  • Συμβάσεις αγοράς ενέργειας μεταβλητής τιμής, οι οποίες παρακολουθούν την τιμή της αγοράς με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής σας απόδοσης, αλλά εισάγουν και ένα στοιχείο ρίσκου στις αλλαγές των τιμών της αγοράς. Μπορούν να προσφερθούν σε μια βραχυπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη περίοδο (έως 10 έτη).
  • Ειδικές συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για μικρές μονάδες (10-100 kW) με σταθερή τιμή ανά έτος.
  • Συμβάσεις αγοράς ενέργειας χαρτοφυλακίου, δηλαδή αποκλειστικές συμφωνίες που προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές για το χαρτοφυλάκιο δύο ή περισσοτέρων μονάδων παραγωγής. Περιλαμβάνουν το σύνολο του χαρτοφυλακίου σας για μια ανταγωνιστική και απλή λύση αγοράς ενέργειας.

Η έμπειρη ομάδα μας είναι πρόθυμη να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της Optimus Energy:

sales@optimusenergy.gr