Οι ΦΟΣΕ εκπροσωπούν ήδη το 25% της παραγωγής ΑΠΕ – Ποιά είναι η κατάταξη των Φορέων με βάση το δυναμικό που διαχειρίζονται

Αν και σε πρώιμο ακόμη στάδιο, με σημαντική ωστόσο δυναμική, η αγορά των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ παίρνει θέση στην ενεργειακή αγορά στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος του target model.

Αυτό επιβεβαιώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελευταίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τον Οκτώβριο, όπου το μερίδιο που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ στην συνολική παραγωγή ΑΠΕ φτάνει σχεδόν το 25%. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό των ΑΠΕ στη μηνιαία παραγωγή για τον μήνα Οκτώβριο ανήλθε στο 33.8% και κατανέμεται ως εξής ανάμεσα στους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας:

Από το δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Οκτώβριος 2020

Χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι το μερίδιο του ΔΑΠΕΕΠ αφορά τα έργα feed-in-tariff (ΣΕΣΤ), γι’ αυτό και είναι με διαφορά το μεγαλύτερο, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.

Κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων, εστιάζοντας στην αγορά των Φο.Σ.Ε., εκείνη δηλαδή που αφορά κυρίως τα έργα με συμβάσεις ΣΕΔΠ αλλά και παλιά έργα πέραν της 20είας που πωλούν απευθείας στην αγορά χωρίς σύμβαση, προκύπτει η παρακάτω εικόνα:

Να σημειώσουμε ότι στο παραπάνω διάγραμμα αφαιρείται το ποσοστό του ΔΑΠΕΕΠ καθώς δεν αφορά έργα ΦΟΣΕ. Το ήμισυ σχεδόν της παραγωγής καταλαμβάνει η Optimus Energy του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με μερίδιο 46,5% στην «πίτα» των Φο.Σ.Ε. και ακολουθούν η Elpedison με 17,2% και η Mytilineos με 15.3%.

Αναλυτικά η εικόνα της αγοράς έχει ως εξής:

Τέλος να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ που δραστηριοποιήθηκαν στον ΗΕΠ είναι οι παρακάτω:

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ) συμμετέχει στον ΗΕΠ και με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) ΑΠΕ.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.

Ζητήστε βοήθειαRequest a <strong>Call Back</strong>

    Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.