Σχετικά με μας

Ποιοι είμαστε

Η Optimus Energy είναι η πρώτη ενεργειακή εταιρεία στην Ελλάδα η οποία παρέχει φυσική και οικονομική βελτιστοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.   διαβάστε περισσότερα

Τί προσφέρουμε

Παρέχουμε στους πελάτες μας, οι οποίοι κατέχουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαφανείς και αξιόπιστες λύσεις πρόβλεψης και βέλτιστου προγραμματισμού παραγωγής, τιμών, διαχείρισης ρίσκου στην αγορά, και σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο νέο περιβάλλον της αγοράς.   διαβάστε περισσότερα

Γιατί Optimus Energy

“Η εμπειρία της Optimus Energy στη βελτιστοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην ανάλυση δεδομένων και στα ευρωπαϊκά μοντέλα αγορών ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυτό που καθιστά την εταιρεία έτοιμη για τις νέες συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα”   διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Ζαχαρία – Επικεφαλής Ενεργειακής Αξιολόγησης και Ρυθμιστικών Θεμάτων ΑΠΕ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Πώς δουλεύουμε

Εφαρμόζουμε τα εσωτερικά μας λογισμικά συστήματα βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης στη βάση του παραγωγικού δυναμικού των πελατών μας, προκειμένου να προσφέρουμε τη μέγιστη αξία ηλεκτρικής ενέργειας”   διαβάστε περισσότερα

Κώστας Μπασλής – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Optimus Energy

Πού προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

Οι εμπορικές δραστηριότητές μας επικεντρώνονται επί του παρόντος στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνδέσεις για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε φορά που ένας νέος τομέας της αγοράς ανοίγει στην Ελλάδα στο πλαίσιο των επερχόμενων μεταρρυθμίσεων (Target Model), η Optimus Energy θα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εκμετάλλευση νέων εμπορικών ευκαιριών.

Ας έρθουμε σε επαφή

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ. 2310-804800 / 694 82 44 924 ή στη διεύθυνση:   info@optimusenergy.gr