Ποιοι είμαστε

Η Optimus Energy ειδικεύεται στη μεγιστοποίηση της αξίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εμπορευόμενη την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού. Πρωτοπορούμε στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχοντας σημαντική εμπειρία στη βελτιστοποίηση και σώρευση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020, οι οποίες αποτυπώθηκαν στον πρόσφατο Ελληνικό Νόμο 4414/2016. Σύμφωνα με το Νόμο 4414/2016, οι παραγωγοί νέων μονάδων ΑΠΕ (οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης με το ΛΑΓΗΕ από το έτος 2017 και στο εξής) αποζημιώνονται  μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in-premium), και είναι υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση της αβέβαιης και μεταβλητής παραγωγής των μονάδων τους. Η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται πλέον από σχήματα εγγυημένων τιμών μηδενικού ρίσκου (feed-in-tariffs).

Προκειμένου να συναλλάσσονται την ηλεκτρική ενέργεια, οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να συνάπτουν σύμβαση με έναν Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ (ΦΟΣΕ ΑΠΕ), δηλαδή μία οντότητα η οποία αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες της αγοράς και της εξισορρόπησης.

Η Optimus Energy είναι εδώ ακριβώς για αυτό το σκοπό: Ο πρώτος ΦΟΣΕ ΑΠΕ στην Ελλάδα!

Η εταιρεία παρέχει ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας αγοράζοντας ενέργεια σε σταθερές ή/και  κυμαινόμενες τιμές με σκοπό να αδράξει τις ευκαιρίες της αγοράς και να εξασφαλίσει έσοδα για τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Η έκθεση στην αγορά και οι ευθύνες εξισορρόπησης αναλαμβάνονται από τους ειδικούς της Optimus Energy! Προκειμένου να βελτιστοποιούμε και να εξισορροπούμε την παραγωγή των ΑΠΕ, βασίζουμε τη δουλειά μας σε αναλυτές της αγοράς, μετεωρολόγους και ακαδημαϊκούς, καθώς και σε προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης, μοντέλα προσομοίωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Η πρόσβασή μας στην αγορά, τα καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης, οι σύγχρονες διαδικασίες και η διαθεσιμότητά μας σε όλο το 24ωρο επιτρέπουν στους πελάτες μας να αποκομίσουν την πλήρη αξία των ανανεώσιμων πόρων τους.

Η Optimus Energy έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και ένα υποκατάστημα στην Αθήνα.

Στην Optimus Energy θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε και να παρέχουμε στους πελάτες μας τις ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ υπηρεσίες στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Για να το επιτύχουμε αυτό, η εταιρική μας κουλτούρα και οι αξίες μας έχουν δημιουργηθεί γύρω από έναν απλό αλλά σημαντικό στόχο:

“Να Βελτιστοποιήσουμε το μέλλον σας”