Πώς δουλεύουμε

Αφετηρία μας είναι το παραγωγικό δυναμικό των πελατών μας και η ατομική έκθεσή τους στην αγορά. Στη βάση αυτών, εφαρμόζουμε τα εξελιγμένα συστήματά μας για βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τη μέγιστη δυνατή αξία για την ηλεκτρική τους ενέργεια. Τα συστήματα και οι εμπορικές υπηρεσίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταμοιβή για την παραγωγή των ΑΠΕ τους και να επιτύχουν τα υψηλότερα δυνατά έσοδα από την αγορά.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Optimus Energy προσαρμόζονται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη μεταβατικά και διαρκή μέτρα προς την επίτευξη του Μοντέλου Στόχο. Η συνεχής προσαρμογή και οι καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των αλλαγών της αγοράς αποτελούν ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της Optimus Energy!