Τί προσφέρουμε

Παρέχουμε στους πελάτες μας οι οποίοι κατέχουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διαφανείς και αξιόλογες λύσεις πρόβλεψης και βέλτιστου προγραμματισμού παραγωγής, τιμών, διαχείρισης ρίσκου στην αγορά, και σχετικές υπηρεσίες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο νέο περιβάλλον της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η Optimus Energy προσφέρει:

 • Συμβάσεις φυσικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και οικονομικά προϊόντα, με τυποποιημένους ή και εξατομικευμένους όρους
 • Διαχείριση παραγωγής για άμεση συμμετοχή:
  • στην τρέχουσα προ-ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
  • στη νέα προθεσμιακή αγορά (αντιστάθμιση τιμών), προ-ημερήσια αγορά και ενδο-ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προσεχούς Μοντέλου Στόχο στην Ελλάδα (2019 και έπειτα)
  • στη νέα αγορά εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (2019 και έπειτα)
 • Ευθύνη εξισορρόπησης και εκκαθάριση αποκλίσεων στο μεταβατικό ή μόνιμο μηχανισμό εκκαθάρισης στην Ελλάδα
 • Στρατηγικές παρακολούθησης και μετριασμού των κινδύνων της αγοράς
 • Υπηρεσίες συμμόρφωσης και αναφοράς για όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς (REMIT, EMIR κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση της αγοράς 24/7/365, πληροφορίες αγοράς, πλήρεις και εξατομικευμένες αναφορές και συστάσεις των ειδικών μας

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Optimus Energy χρησιμοποιεί προηγμένα εσωτερικά συστήματα λογισμικού για τη διαχείριση της παραγωγής και τις υπηρεσίες εμπορικών συναλλαγών 24/7 για την αξιοποίηση του μέγιστου δυναμικού των ενεργειακών σας πόρων βάσει της θεμελιώδους πρότασης:

“Μεγιστοποίηση της αξίας μέσω διαχείρισης ρίσκου”

Στόχος μας είναι να εκπροσωπούμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ποικίλους πελάτες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

 • αιολική ενέργεια
 • ηλιακή (φωτοβολταϊκή) ενέργεια
 • υδροηλεκτρική ενέργεια
 • μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
 • βιομάζα
 • ενεργειακές εταιρίες

Οι εμπορικές μας δραστηριότητες καλύπτουν όλο το εύρος των αγορών στην Ελλάδα (από μακροπρόθεσμες έως βραχυπρόθεσμες αγορές):

 • ενδο-ημερήσια διαπραγμάτευση (2019 και μετά)
 • διαπραγμάτευση σε προ-ημερήσιο επίπεδο (στο τρέχον καθεστώς, ή στη νέα προ-ημερήσια αγορά σύμφωνα με το Μοντέλο-Στόχο από το 2019 και μετά)
 • προθεσμιακές και εξω-χρηματιστηριακές συναλλαγές (2019 και μετά)
 • Παροχή εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των ΑΠΕ (2019 και μετά)
 • διαχείριση χαρτοφυλακίου

Η ισχυρή εκπροσώπηση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχει ύψιστη σημασία στο νέο περιβάλλον. Στην Optimus Energy ενδιαφερόμαστε πάντα για νέες εμπορικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:   sales@optimusenergy.gr