Σχετικά με εμάς

“Βελτιστοποιούμε το βιώσιμο ενεργειακό μας μέλλον”

Η Optimus Energy, συνδεδεμένη εταιρία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ του μεγαλύτερου Παραγωγού ΑΠΕ στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης και οικονομικής βελτιστοποίησης σε Παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων ανεξάρτητων Παραγωγών ΑΠΕ, προσφέροντας υπηρεσίες άμεσης συμμετοχής και αποζημίωσης από την αγορά, η οποία υπό τη νέα δομή του Μοντέλου Στόχου, καλύπτει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα νέων αγορών (προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια, εξισορρόπησης, επικουρικών υπηρεσιών). Παράλληλα, καλύπτει όλες τις χρεώσεις των Παραγωγών ΑΠΕ που σχετίζονται με την ευθύνη εξισορρόπησης των σταθμών τους, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ελάχιστο ρίσκο για τη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους.

Για τη βελτιστοποίηση των εργασιών και την αποτελεσματική εξισορρόπηση της παραγωγής από ΑΠΕ η Optimus Energy στηρίζεται σε πολύ έμπειρους αναλυτές της αγοράς, μετεωρολόγους και ακαδημαϊκούς, καθώς και σε προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων, σε μοντέλα προσομοίωσης των αγορών και σε στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων/ρίσκου. Η εταιρία επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες προβλέψεων παραγωγής ΑΠΕ, διαχείρισης σταθμών σε πραγματικό χρόνο και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και συστημάτων, ενώ βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας ως μέλος ερευνητικών ομάδων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Η Optimus Energy διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη!

Στην Optimus Energy θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε παρέχοντας στους συνεργάτες μας τις ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ υπηρεσίες σωρευτικής εκπροσώπησης. Για να το επιτύχουμε αυτό, η εταιρική μας κουλτούρα και οι αξίες μας έχουν δημιουργηθεί γύρω από έναν απλό αλλά σημαντικό στόχο:

“Να βελτιστοποιήσουμε το βιώσιμο ενεργειακό μας μέλλον”

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Ζητήστε βοήθειαRequest a <strong>Call Back</strong>

    Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των ΑΠΕ στην αγοράς ενέργειας.